Rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r.
Informujemy, iż w dniu 17 maja 2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r., dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

rozstrzygnięcie konkursu