OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
i inne szczególne usługi
Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST” w okresie od podpisania umowy do 30.11.2018r.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach poniżej: