Zaproszenie do składania ofert na materiały biurowe dla uczestników projektu POMOST dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Szczegóły  znajdują się w załączniku