Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania na usługi psychologiczne, obejmujące przeprowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych z uczestnikami projektu POMOST dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty