Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania na usługę przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników projektu POMOST dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty