Informujemy, iż w dniu 12 kwietnia 2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r., dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dnia. 07.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Treść ogłoszenia można znaleźć w poniższych załącznikach.