Uprzejmie informujemy, iż wnioski w ramach "Aktywnego samorządu - "Moduł II" przyjmowane są w terminie:

- do dnia 30 marca 2018 roku w przypadku wniosków dotyczących roku
akademickiego 2017/2018;

- do dnia 10 października 2018 roku w przypadku wniosków dotyczących
roku akademickiego 2017/2018.

Wnioski są dostępne poniżej:

wniosek Moduł II

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.02.2018r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów wypłaty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - Moduł II