Informujemy, iż w dniu 22 lutego 2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018r, dofinansowanych ze środków Powiatu Wadowickiego.
Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji można znaleźć w poniższym załączniku