W ramach tego programu będą realizowane następujące zadania:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A –likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B –likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C –likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D –pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

2.Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Aktualne zasady przyznawania dofinansowań dostępne są w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

 

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane są w terminie:

1. do dnia 30 marca 2018 roku, w przypadku wniosków dotyczących roku
akademickiego 2017/2018,

2. do dnia 10 października 2018 roku, w przypadku wniosków dotyczących
roku akademickiego 2018/2019.

wniosek Moduł II

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

ulotka informacyjna

 

Terminy przyjmowania wniosków oraz wzory wniosków w ramach Modułu I
ukażą się w terminie późniejszym.