Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym, dotyczącym realizacji projektu POMOST w 2018 r., który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje na temat projektu i rekrutacji do niego będzie można uzyskać w dniu 26.01.2018 r. (piątek) w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie PCPR w Wadowicach, ul Mickiewicza 15, pokój nr 5. Podczas spotkania omówione będą zainteresowania i potrzeby osób chcących uczestniczyć w projekcie.

Projekt przewidziany jest dla:

- osób niepełnosprawnych

- osób związanych z pieczą zastępczą.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób związanych z pieczą zastępczą.

W przypadku braku możliwości uczestniczenia Pani/a w wyżej wspomnianym spotkaniu, wszelkich informacji udzielają pracownicy zespołu projektowego
w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku, ul. Mickiewicza 15, pokój 7, tel. (33)870-90-35.

Nabór do projektu realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa- Region Spójny Społecznie, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.1.