Informujemy, iż w dniu 21.01.2016 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku. Termin składania ofert w ww. konkursie upływa w dniu 12.02.2016 roku (piątek) o godzinie 15:30.

 

Treść ogłoszenia można znaleźć poniżej:

otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych