Uchwała Nr VII/63/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Uchwała Nr 217/15 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach