Organizacje pozarządowe, którym powiat wadowicki zleca w 2015r. realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej

Nazwa organizacji

Adres

Koło Dzieci Niepełnosprawnych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. M. Wadowity 9a
34-100 Wadowice

tel. 507812630
33 82 322 80

www.kdzn-wadowice.pl

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”

ul. Legionów 20, 34-100 Wadowice
tel.: 518-555-686
www.fundacjazapalka.pl

Fundacja „Promyczek” 

                        

ul. Starowiejska 17a

34-120 Andrychów

tel.: 500 209 666

www.centrum-promyczek.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”

os. XX lecia 1, 34-100 Wadowice

tel. : 33 873 18 87
697 280 553
www.dacszanse.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”

ul. E. i K. Wojtyłów 16

34-100 Wadowice

tel.: 533 732 103

www.adiutare.eu