logo PFRONW wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert oraz rozpatrzenia propozycji Komisji Konkursowej< Zarząd Powiatu w Wadowicach postanowił udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 r. organizacjom wymienionym w załączonej uchwale.

Pobierz