ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r. , Poz. 7048, zostało opublikowane Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady, mogą zgłaszać spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu wadowickiego organizacje pozarządowe i fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Organizacje i jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać tylko jednego kandydata.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej na załączonym do ww. Ogłoszenia wzorze zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” na adres:

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

Wnioski do programu "DOBRY START"

Informujemy, iż od dnia 01.08.2018. rusza nabór wniosków do programu "DOBRY START " dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie wadowickim.Świadczenie DOBRY START przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych - raz w roku na dziecko
  • osobom uczącym się - raz w roku

wniosek do programu DOBRY START wraz z załącznikami

Czytaj więcej: Wnioski do programu "DOBRY START"

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Celem konkursu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest nagrodzenie podmiotów, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Oprócz wyróżnienia dla najlepszego przedsiębiorstwa społecznego, chcemy zauważyć i nagradzać także jednostki samorządu terytorialnego i biznes wspierający ekonomię społeczną. Do wygrania nagrody finansowe. Zwycięzca Konkursu otrzyma także prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 

 

Informujemy, iż w dniu 12 kwietnia 2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r., dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dnia. 07.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Treść ogłoszenia można znaleźć w poniższych załącznikach.

Projekt " Uwierz w siebie"

Fundacja "Promyczek" rozpoczyna realizację projektu "Uwierz w siebie".

Projekt „Uwierz w siebie” będzie polegał na przeprowadzeniu 6 wielospecjalistycznych diagnoz oraz objęciu opieką terapeutyczną 17 dzieci.

Zajęcia mają na celu wspieranie beneficjentów w rozwoju w obszarach: społecznym, edukacyjnym, poznawczym, komunikacyjnym, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywaniem sytuacji problemowych, podnoszenie poczucia własnej wartości oraz zajęciami rozwijającymi sprawność fizyczną.

Zajęcia indywidualne odbywają się w gabinetach Fundacji „Promyczek, w Andrychowie, przy ulicy Starowiejskiej 17a.

Projekt "Uwierz w siebie" jest współfinansowany z dotacji budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2017r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie!