Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie warsztatów w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu POMOST dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.