Zaproszenie do składania ofert na trening kreowania wizerunku zewnętrznego i savoir vivre

dla uczestników  projektu" POMOST "dla zamówienia  o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty