Zaproszenie do składania ofert na usługi psychologiczne obejmujące przeprowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych z uczestnikami projektu POMOST dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.