Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne na ' organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST"