Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w załączniku przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu  udzielenie zamówienia na usługi społeczne na "organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu "POMOST"