ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


ogłoszenia i zamówienia publiczne dot. projektu "POMOST"

Zaproszenie do składania ofert

                                                   

Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osoby niepełnosprawnej uczestnika projektu " POMOST "

dla zamówienia  o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osób niepełnosprawnych uczestników projektu POMOST dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.