Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, że realizuje Projekt „POMOST” w ramach IX Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od lutego 2016 roku do I Kwartał 2019 roku.

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób związanych z pieczą zastępczą (rodziców zastępczych i wychowanków) zamieszkujących Powiat Wadowicki.

Głównymi rezultatami projektu będzie:

a) u osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (niepełnosprawność intelektualna,                          niepełnosprawności sprzężone)

- efektywność społeczno-zatrudnieniowa - co najmniej 46%

- efektywność zatrudnieniowa - co najmniej 12%

b) u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- efektywność społeczno - zatrudnieniowa - co najmniej 56%

- efektywność zatrudnieniowa - co najmniej 22%

 

     W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Powiatu Wadowickiego, którzy korzystają ze świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64 r. ż.), niezatrudnione lub o niskich kwalifikacjach zawodowych, zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Grupy docelowe:

I GRUPA              Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej między 15  a 64 rokiem życia zamieszkujący Powiat Wadowicki;
II GRUPA osoby związane z pieczą zastępczą doświadczające problemów opiekuńczo – wychowawczych i wychowankowie rodzin zastępczych (w tym młodzież usamodzielniająca się) w wieku aktywności zawodowej między 15 a 64 rokiem życia zamieszkujący Powiat Wadowicki.

 

W ramach projektu:

1 zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb i możliwości każdego uczestnika projektu;
2 każdy uczestnik zrealizuje co najmniej trzy działania dobrane indywidualnie dla niego;
3 istnieje możliwość podniesienia/zmiany kwalifikacji zawodowych;
4 istniej możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia projektowe lub dowozu – w przypadku osób  niepełnosprawnych.

 Wartość projektu: 1 479 000,000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1257 150,000 zł

 Wszelkie działania w ramach projektu finansowane są z Funduszy Europejskich, Program Regionalny.

 

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub/ i osobą związaną z pieczą zastępczą – ten projekt jest właśnie dla Ciebie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu „POMOST”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, p. nr 7

tel. biura projektu: 33 870 90 35   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.