Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy został utworzony w 2012 r.  jako powiatowa jednostka organizacyjna.

Podejmuje działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek świadczy pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

We wrześniu 2015 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy został połączony z placówką opiekuńczo - wychowawczą, tworząc jednostkę FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Radoczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

www.feniks-radocza.pl

 

Kontakt:

 FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Radoczy  ul. Dworska 9, 34 - 100 Wadowice, tel. (33) 873-10-01