W ramach specjalistycznego poradnictwa tut. Centrum zapewnia pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Prawnik przyjmuje w godzinach 15.30 – 18.30 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w celu uzgodnienia terminu i godziny spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej osobisty lub telefoniczny: tel. 33 870 90 20 lub tel. 33 870 90 22.