Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż przystąpiliśmy do realizacji

Programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II 2019 rok.

W ramach Programu realizowane są następujące zadania:

Moduł I.          Likwidacja barier, utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Moduł II.         Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej

lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
ze środków przekazanych w 2019 roku

30.08.2020

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

r

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu

,,Aktywny samorząd" w  2019 r.( załącznik do pobrania poniżej)

 

 Ulotki informacyjne dot. realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" 2019 r.:

- Moduł I

1.Ulotka informacyjna - Obszar A

2.Ulotka informacyjna - Obszar B

3.Ulotka informacyjna - Obszar C

4.Ulotka informacyjna - Obszar D

-Moduł II

Ulotka informacyjna Moduł II

 

  • Miejsce składania wniosków, oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji to siedziba:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

Tel. 33 8709012 , 33 8709013

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (kierunki nowe.pdf)kierunki nowe.pdf