Strona Pełnomcnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

www.niepelnosprawni.gov.pl

Strona Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja

www.niepelnosprawni.pl