ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Konferencja "Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży w wieku dorastania"

Adiutare logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE ma zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencję Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży w wieku dorastania podsumowującą projekt „Podnoszenie kompetencji osób pracujących z adolescentami
i rodziną w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego”.

W ramach wspomnianego projektu Stowarzyszanie zorganizowało cykl szkoleń skierowanych do nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących w szkołach podstawowych oraz średnich z terenu powiatu wadowickiego, a także asystentów
i pracowników socjalnych pracujących w jednostkach pomocy społecznej.

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, informacji
i spostrzeżeń zebranych w trakcie szkoleń, uzyskania wiedzy na temat zaburzeń psychicznych występujących w wieku dorastania oraz pracy z rodziną dziecka, u którego występują zaburzenia psychiczne.

Konferencja odbędzie się w dniu 04.12.2018 r. w godz. 900 – 1200 w auli Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24, 34 – 100 Wadowice

Szczegółowy program konferencji oraz kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.sdswadowice.wer.pl