ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie bazy noclegowej

Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie bazy noclegowej wraz z wyżywieniem, przejazdem oraz salami wykładowymi dla uczestników projektu POMOST dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w załączniku przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu  udzielenie zamówienia na usługi społeczne na "organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu "POMOST"

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
i inne szczególne usługi
Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST” w okresie od podpisania umowy do 30.11.2018r.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach poniżej: