ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 

 

Informujemy, iż w dniu 26.07.2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dn. 21.08.2018 r. o godz. 15:30. Treść ogłoszenia można znaleźć w poniższych załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych i coachingu

Zaproszenie do składania ofert na usługi obejmujące przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych i coachingu z uczestnikami projektu "POMOST" dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty