ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Aktywny samorząd - Moduł I, obszar C, zadanie 1

Instrukcja uruchomienia oprogramowania udźwiękawiającego - Narrator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”.

Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoprawnej w ww. programie jest:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
  • dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym potwierdzona zaświadczeniem lekarskim
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie/nauka
  • zatrudnienie, nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania do zakupu wynosi 10.000,00 złotych, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

Więcej informacji można uzyskać na  naszej stronie  oraz na stronie PFRON .

Wnioski można składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

UWAGA: Wnioskodawca może ubiegać się o przywrócenie terminu składania wniosków.

Wniosek dostępny poniżej:

Aktywny samorząd - Moduł I

nowe kierunki dostępne tu

,,DOBRY START "

Informujemy, iż od dnia 01.08.2019. rusza nabór wniosków do programu "DOBRY START " dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie wadowickim.Świadczenie DOBRY START przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych - raz w roku na dziecko
  • osobom uczącym się - raz w roku

Świadczenie DOBRY START przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się20 roku życia
  • przez dziecko lub osobę uczącą się24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko lub osoba ucząca się lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, świadczenie DOBRY START  przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie DOBRY START przysługuje w ww. przypadkach w kwocie 300 zł

wniosek do programu DOBRY START wraz z załącznikami

Szczegóły programu DOBRY START można znaleźć tutaj

Konsultacje - System Obsługi Wsparcia SOW - Aktywny samorząd

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Osoby Niepełnosprawne

na konsultacje dot. Systemu Obsługi Wsparcia- SOW w dniu 2  oraz 3 lipca 2019 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach załącza ponizej pełną informację dot konsultacji

Załączniki:
Pobierz plik (SOW AS.pdf)SOW AS.pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Informujemy, iż w dniu 27.05.2019r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019r.,

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść ogłoszenia można znaleźć pod poniższym linkiem:

PIKNIK DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2019

W minioną sobotę, 15 czerwca 2019 r., odbył się XIII Piknik dla Rodzin Zastępczych i Dzieci, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Piknik został przygotowany na terenie Ośrodka Caritas im. Jana Pawła II w Zakrzowie w ramach obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” przypadającego co roku w dniu 30 maja.

Celem tej imprezy była popularyzacja idei rodzicielstwa zastępczego, integracja środowiska rodzin zastępczych, a jednocześnie była to również okazja do podziękowania rodzicom zastępczym za ich wielkie serce, poświęcenie i zaangażowanie w wychowywanie dzieci powierzonych czasowo ich opiece.

 

Oprócz przedstawicieli władz powiatu, w wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele Sądu Rejonowego w Wadowicach oraz Wójt Gminy Stryszów, na terenie której zorganizowany został Piknik. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Pani Barbara Pindel – Polaszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przywitała uczestników Pikniku i podziękowała wszystkim rodzinom zastępczym za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę nad dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wadowickiego. Pani Beata Smolec Wicestarosta Powiatu Wadowickiego oraz Pani Zofia Kaczyńska Przewodnicząca Rady Powiatu w swoich przemówieniach podkreśliły znaczenie Święta Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz wyraziły uznanie dla osób, które decydują się pełnić funkcję rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących takiego wsparcia. Pani Sędzia Elżbieta Półtorak w słowach skierowanych do rodzin zastępczych wskazała na potrzeby dzieci, które są zaspokajane przez opiekunów zastępczych oraz że pomoc z ich strony jest niezwykle ważna przy orzekaniu w sprawach rodzinnych.

Przy tej okazji zostały również złożone podziękowania wolontariuszom z Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za zaangażowanie oraz nieocenioną pomoc na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla Państwa Janiny i Józefa Miarków, którzy niemalże przez 18 lat byli gotowi nieść pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej prowadząc pogotowie rodzinne.

Dla uczestników Pikniku harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej przygotowali bardzo atrakcyjny program, tj.: gry, zabawy, konkursy, malowanie twarzy, ściankę wspinaczkową, dmuchańce oraz gigantyczne piłkarzyki.

W trakcie Pikniku zostały również wręczone nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu pn. „Talent niejedno ma imię”. Konkurs został przygotowany przez pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej             i skierowany do dzieci oraz osób dorosłych związanych z pieczą zastępczą. Do udziału w konkursie zgłosiły się 43 osoby, które zaprezentowały szeroki wachlarz umiejętności, od talentu muzycznego, sportowego, plastycznego        i rękodzieła po kulinarny.

Atmosfera podczas Pikniku była bardzo gorąca, nie tylko ze względu na pogodę ☺ Był to sympatycznie spędzony czas, w miłej, rodzinnej atmosferze, gdzie wszystkie rodziny zastępcze mogły się lepiej poznać, wymienić doświadczeniami i wspólnie się bawić.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pragnie serdecznie podziękować darczyńcom i sponsorom za współudział w organizacji pikniku. Szczególne podziękowania składamy Zarządowi Powiatu Wadowickiego, ZPC „Skawa” Wadowice, Grupie Maspex oraz Ciastkarni „Kokosek”.

W naszym powiecie funkcjonuje obecnie 96 rodzin zastępczych, z czego 50 to rodziny spokrewnione (funkcję rodziny zastępczej pełnią dziadkowie lub rodzeństwo dziecka), 36 to rodziny niezawodowe, 8 rodzin to rodziny zawodowe, w tym 1 pogotowie rodzinne oraz 2 Rodzinne Domy Dziecka. W rodzinach tych wychowuje się obecnie 166 dzieci.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji na temat „Jak zostać rodziną zastępczą” prosimy o kontakt osobisty z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie: 033/870 90 20, 870 90 22.